Bemutatkozás

A 2003-ban, a Széchenyi program keretében épült Átrium Idősek Otthona tulajdonosa Dabas Város Önkormányzata, fenntartója a lórévi Szerb Ortodox Egyházközösség.

Az intézmény 2004-es nyitása óta várja lakóit vallástól és hovatartozástól függetlenül.

Bemutatkozás


Az idősotthon célja, hogy lakói részére teljes körű, személyre szóló ellátást biztosítson.

Az intézmény feladata az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes idősek gondozása.

Az intézmény speciális étrendnek megfelelő napi ötszöri étkezést, állandó fizikai és mentális gondozást, ellátást biztosít a hatályos jogszabályok maximális figyelembevétele mellet.

 • Teljes körű, személyre szabott ellátás.
 • Speciális étrendnek megfelelő napi ötszöri étkezés.
 • Állandó fizikai és mentális gondozás.
 • Hatályos jogszabályok szerinti gondozás.

Az ellátottak köre


Otthonunkban a hatályos (1993 évi III.) szociális törvény alapján azon 80 év alatti idős emberek ápolását, gondozását látjuk el, akik gondozási szükséglete  a  napi 4 órát meghaladja, illetve 80 év felett önmaguk  ellátásában segítségre szorulnak,  nehezen viselik a magányt, igénylik a közösséget.

 

Az intézményi ellátás igénybevétele


Az otthonban történő elhelyezés önkéntes, mely az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történhet. A beköltözni kívánónak  a jogszabályokban meghatározottak szerint előzetes vizsgálatokon (előgondozás) kell részt vennie, mely az ápolási  szerződés megkötésének feltétele.


Előgondozás:

A befogadás előkészítésére  előgondozási vizsgálat (ápolási, gondozási  szükségletfelmérés) történik, melynek célja:

 • a beköltözni kívánó helyzetének megismerése,   a kérelmező szociális rászorultságának vizsgálata,
 • egészségi állapotának, szükségleteinek felmérése,
 • annak megállapítása, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások megfelelőek-e  az igénybevevő szükségleteinek.

A felmérésnek  számos előnye van:

 • a beköltözés előkészítése,
 • a bekövetkező környezetváltozás okozta várható szorongás oldása,
 • az új környezetbe való beilleszkedés elősegítése,
 • a szükségletek felmérése alapján történő egyéni gondozási terv készítése.


Intézményi szolgáltatások

Fizikai és mentális gondozás


A jogszabályoknak megfelelően az intézmény lakóinak ellátásáról szakképzett orvos,   főnővér és  ápolók gondoskodnak. Viziteket hetente több alkalommal is tartanak és folyamatos a szakképzett nővéri  felügyelet. Az intézményben  állandó felügyelettel ellátott külön szárnyban kapnak  elhelyezést a súlyosan demens lakók.

A lakók mentális egészségéért  az intézmény mentálhigiénés csapata, valamint az intézménybe rendszeresen ellátogató  papok és  lelkészek  felelnek.

A higiéniás körülményekről   takarító és mosodai  munkatársak gondoskodnak  napi rendszerességgel.


Étkezés


Az intézmény a lakók  speciális étrendjeinek megfelelő napi ötszöri étkezést biztosít. A menü összeállítása a lakók igényeinek és  a szezonális  alapanyagoknak figyelembevételével, dietetikus jóváhagyásával történik. A ételek helyben,  az otthon modern eszközökkel felszerelt  konyhájában, szakképzett szakácsok  által  készül.


Szabadidős programok


A szabadidő eltöltésében mentálhigiénikusok és foglalkoztatók segítik a bentlakókat. Kulturális és szórakoztató programokon napi rendszerességgel vehet részt az, aki kedvet érez hozzá. Minden nap reggeli torna,   memória feladatok (különös tekintettel a demensek számára), kézműves foglalkozás és csoportos beszélgetés  tartja aktívan   az intézmény lakóit. Heti rendszerességgel készségfejlesztő-fenntartó foglalkozások,  zenehallgatás, közös énekórák és zenélés, beszélgetések, imaórák kínálnak színes programokat a bentlakók számára. Havi rendszerességgel névnapokat és születésnapokat ünnepelnek  az intézmény lakói.

Ünnepek alkalmával műsorral készülnek az arra vállalkozók, melyet más előadók műsorait követően   (társintézmények tánccsoportjai, helyi általános iskolások, előadóművészek műsorai) elő is adnak.


Hitélet


A hitélet gyakorlására egyéni és csoportos lehetőséget is biztosítunk. Bár az otthon a Szerb Ortodox Egyház fenntartásában működik, az intézményben a hitélet ökumenikus.